Thanh ray trượt đèn led 1m
Thanh ray trượt đèn led 1m

Giá: 60.000 VNĐ